โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 261 รายการ
โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
โครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 12
กิจกรรม BOOKFAIR@ Central Library 2018 ประจำปีงบป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 18
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ บริเวณมณฑลพิธ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 17
กิจกรรม เปิดประตูบ้าน @OKLIB ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 7
โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประจำปีงบประมา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 28
รายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 10
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 4
กิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 11
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/27