โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 258 รายการ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ บริเวณมณฑลพิธ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 8
กิจกรรม เปิดประตูบ้าน @OKLIB ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 4
โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประจำปีงบประมา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 20
รายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 10
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 4
กิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 11
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรม ....
สำนักหอสมุดกลาง
 6
กิจกรรมจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
กิจกรรมการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 3 ประ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 11
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/26