โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 251 รายการ
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรม ....
สำนักหอสมุดกลาง
 1
กิจกรรมจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day ....
สำนักหอสมุดกลาง
 0
กิจกรรมการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 3 ประ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 8
กิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 10
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ก ....
สำนักหอสมุดกลาง
 13
กิจกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก หมวดค ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 19
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 4
กิจกรรมการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 2 ประจำป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 18
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/26