โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 255 รายการ
รายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 0
กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 8
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 3
กิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 9
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรม ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day ....
สำนักหอสมุดกลาง
 3
กิจกรรมการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 3 ประ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 9
กิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 10
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ก ....
สำนักหอสมุดกลาง
 13
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/26