โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 276 รายการ
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 8
กิจกรรม แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 1
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 7
กิจกรรมการสัมมนาประจำปี 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 9
กิจกรรม แนวปฏิบัติในการดำเนินงานหนังสือบริจาค ครั้ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
กิจกรรม ประดิษฐ์คุณช้างจับมือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 6
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ พิพิธภัณฑ์เหร ....
สำนักหอสมุดกลาง
 4
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 12
กิจกรรมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานหนังสือบริจาค ประจำ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 5
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/28