บทความวิจัยภาษาอังกฤษ (1) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 615
เอกสารทั่วไป
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
ชื่อเรื่อง บทความวิจัยภาษาอังกฤษ (1)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2552
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 19/8/2552 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: บทความวิจัย : Jirawat Jaroensathapornkul, "Fiscal and Monetary Policy Mixes Linkage to Thailand Agriculture"
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ