แสดงสถิติการเก็บเอกสาร ประจำปี 2561
เดือน เอกสารราชการ (ฉบับ) เอกสารทั่วไป (ฉบับ)
มกราคม  
321
3
กุมภาพันธ์  
303
11
มีนาคม  
301
11
เมษายน  
148
27
พฤษภาคม  
281
9
มิถุนายน  
308
7
กรกฏาคม  
399
4
สิงหาคม  
162
1
รวม 2,223 73
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้